Консултации

Необходимо е да запишете своя час за консултация предварително, в личен разговор по телефона. При невъзможност да се явите на живо за хомеопатичното интервю, имам опит да работя онлайн (видео - сесия) по Skype и Viber, отново с предварително запазен час. При първично хомеопатично интервю е необходимо да си отделите около 2 часа време за разговор, а за всяко следващо проследяване или остро състояние около 30 - 40 мин.


Хомеопатични консултации и такси:

Първично интервю и назначаване на терапия – 80 лв.

Проследявания на случая – 40 лв.

Остър случай – 40 лв.

Проследявания и остри случаи - консултации по телефона / Skype – 40 лв.

Бахови есенции - изготвяне на индивидуална комбинация – 35 лв.


Хомеопатичният разговор включва подробни данни за вас – всичко което ви характеризира като точно тази Личност, която представлявате - психоемоционалност, чувства, емоции, различните ви навици, развлечения, желания и отвращения, влиянията на различните фактори върху вас и техните модалности, които ни показват централното нарушение, физически оплаквания и всичко специфично и характерно само за вас.

Информацията, която споделите е сакрална част от вашето лично пространство и остава гарантирано строго конфиденциална.

За добра интерпретация на здравословното ви състояние се провеждат периодични и проследявания, в зависимост от собствената ви потребност и нужда, за да се прецени въздействието на даденото лекарство, с оглед следващ хомеопатичен курс на лечение. Добре е да попълните хомеопатичната анкета или поне най-важните от нея въпроси (маркирани в жълто) и да ми я изпратите преди или след интервюто на имейл.

Целта е, когато сте сам и никой не ви отвлича вниманието, да се съсредоточите върху себе си и това, което не е наред във вашето собствено тяло, да опишете всичко за вашите оплаквания. Често по време на живия разговор ни убягват важни подробности, които от своя страна влияят върху избора на точното хомеопатично лекарство. За консултацията вземете със себе си медицинските документи, които имате - изследвания или епикризи. Не спираме жизненоважни медикаменти и такива, които трябва пациентът да приема, защото не произвежда сам.

В хомеопатията не се ръководим и не поставяме диагнози, а следваме философията и собствените модели на пациента към живота.

При консултацията на деца е необходимо те да присъстват на живо, а не да преразказвате симптомите им. Личното наблюдение е от особено важна значимост за нашата работа.


Не се самолекувайте, не си правете самоназначения и не сменяйте лекарствата по собствена преценка. Това може много да обърка ясната визия за болестта ви, тъй като приемате лекарствени субстанции, които произвеждат симптомите на изкуствена болест.