Бахова терапия

Бахови есенции и терапия с цветята на д-р Бах

„Нека простотата на този метод не ви възпира да го използвате, защото ще откриете, че колкото повече напредвате в изследванията си, толкова повече се осъзнава простотата на цялото Сътворение!“.

„Пълното и окончателно изцеление ще дойде отвътре, от самата Душа, която в своето благодатно милосърдие ще изпълни с хармония цялата личност, ако само й позволим да направи това! Не вземайте предвид болестта, а мислете само за отношението на страдащия към живота“

д-р Едуард Бах (1886-1936)


Цветна терапия на д-р Бах

Баховите вибрационни есенции се прилагат за уравновесяване на дисхармонични преходни психични състояния. Те разширяват обхвата на съзнанието ни. Баховата цветотерапия е възможно най-недрастична, действаща меко и без кризисни етапи, напълно безопасна за всяка възраст. Съчетава се с всяка друга терапия, включително с ортодоксалната медицина. Този метод помага за оздравяването на фино вибрационно равнище, като преобразува негативната нагласа на съзнанието в позитивна такава. Есенциите са подходящи за всички състояния на засядане в човешката ни еволюция, всички кризисни етапи, с които не можем да се справим сами.

Д-р Едуард Бах разделя емоционалните негативни нагласи на седем основни групи, обозначени с ключови думи, изхождайки от простия извод, че различните емоционални и личностни фактори пряко допринасят за общата предразположеност към болести. Отдаден на страстта си към ботаниката открива терапевтичния ефект на есенциите, извлечени от венчелистчетата на различни растения, които превръщат тези негативни състояния в позитивни. Фундаментално прозрение, което започва с откриване на първите 12 , които нарича „Дванадесетте лека“, а след това още 26 спомагателни есенции. Така общият им брой е 38 и се прилагат според душевното състояние. Накратко, очертават се психоемоционалните архетипове при Баховото лечение и се правят индивидуални комбинации от някои от следните есенции:
- При Страх – Трепетлика, Червен конски кестен, Дива слива, Жълтак (Rock Rose), Мимулус.
- При Несигурност – Улекс, Габър, Див овес, Цератостигма, Хрущялка, Тинтява.
- При липса на интерес към настоящето и отчаяние – Повет, Нокът, Шипка, Маслина, Бял конски кестен, Кестенови пъпки.
- При Самота или непопулярно поведение – Хотония, Калуна, Слабонога.
- При Свръхчувствителност и влияния към чужди идеи и въздействия – Орех, Джел, Камшик, Червен кантарион.
- При депресия и тревога – Синап, Лиственица, Бор, Бряст, Сладък кестен, Витлеемска звезда, Върба, Дъб, Дива ябълка.
- При свръхзагриженост за себе си или за другите – Цикория, Бук, Изворна вода, Върбинка, Лоза. Агримония – при всякакви зависимости се допълва. Приготвяне на смес, според личните нужди: Необходимо е да се прецени внимателно душевното състояние и да се направи подходящата за момента комбинация от Бахови есенции. Прилага се 4 пъти дневно, по 4 капки. След стабилизиране на състоянието може да се взимат само сутрин и вечер, а при особено тежки кризи на 15-30 мин.

Изготвям комбинациите в тъмно стъклено шише, което трябва да се съхранява на сухо и тъмно, защитено от пряка слънчева светлина място.


„Цветните есенции лекуват не като атакуват болестта, а като изпълват съществото ни с красивите вибрации на нашата Висша Природа, в присъствието на която болестта се стопява като сняг на слънце!“

д-р Едуард Бах